PRIVAATSUS JA TURVALISUS

eLasteaed suhtub isikuandmete kaitsesse ja Sinu privaatsusesse väga tõsiselt. Selleks, et kõik toimiks turvaliselt, selgitame nii oma töötajatele kui ka lasteaedades eLasteaeda kasutavatele isikutele meie privaatsuspõhimõtteid.

Info kogumine
Kasutajastatistika tarvis kasutame eLasteaia veebisaidil Google Analyticsi teenust, mis järgib Google’i privaatsuseeskirju. Säilitame kontaktandmed isikutelt, kes meiega ise kontakteeruvad.
eLasteaeda siseneda saavad ainult kehtivate volitustega ja tuvastatud isikud. Sisselogides ja süsteemi kasutades kogume teavet nii kasutaja, tema toimingute ja IP-aadressi kohta.

Info kasutamine
eLasteaed kasutab andmeid külastatavuse ja isikute tuvastamise analüüsimiseks. Piiratud juurdepääsuga osast kogume üldist statistilist infot, mida võime edastada ka kolmandatele pooltele.

Info avaldamine
Seaduses ettenähtud juhtudel võidakse meilt nõuda isikuandmete avaldamist. Omaalgatuslikult võime isikuandmeid ja lisateavet jagada, kui see meie arvates on vajalik.
Kui sisestad registreerumisel oma profiili valeandmeid (nt.võõra e-posti aadressi) võid võõrale isikule oma konto nähtavaks teha.
Palume sisestada korrektsed andmed ja enne kinnitamist ka kontrollida nende õigsust!

Turvalisus ja tehnoloogiad
eLasteaia kasutamiseks peab Sinu arvutis olema lubatud küpsiste (ingl cookies) kasutamine, mis võimaldab seanssi meeles pidada ning abistab lehel liikumist. Töötame igapäevaselt selle nimel, et kaitsta eLasteaeda kõikvõimalike loata tehtud muutmiste/kustutamiste/rikkumiste/avalikustamiste eest. Kasutame kõigele lisaks andmevahetuse krüpteerimiseks SSL`i, mis tagab Sinu andmete jõudmise Sinu arvutist meie serverisse turvaliselt ja krüpteeritud kujul.
eLasteaed.ee ei vastuta süsteemi kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. eLasteaed.ee ei vastuta süsteemis olevate andmete õigsuse eest, kasutajad vastutavad oma sisestatud andmete eest!Kasutajad kinnitavad, et on oma andmed sisestanud ja andnud need eLasteaed.ee süsteemile kasutamiseks vastavalt eLasteaed.ee äranägemisele ja soovile.

Muudatused ja teated
Kõikidest tähtsamatest muudatustest meie keskkonnas anname teada oma Uudiste lehel ja teavitame ka kontaktisikuid e-posti teel. Kui Teil on eLasteaia privaatsuspoliitika või Sinu privaatsuse rikkumisega seonduvaid küsimusi või muresid, palun võta meiega ühendust e-posti aadressil info@elasteaed.ee

Vastutus
Keelatud on eLasteaed.ee lehel ja süsteemis kasutada programme/skripte või muul moel süsteemi rikkuda/segada. Kui kasutaja kasutab süsteemis programme/skripte või üritab muul moel süsteemis võõraid andmeid hankida, siis vastutab kasutaja täielikult nii eLasteaed.ee haldaja kui ka kolmandate isikute ees ja hüvitab kõik tekkinud kahjud.
Süsteemi on keelatud panna, saata, seal avaldada ja (või) säilitada sisu, mis kujutab endast ohtu süsteemi või selle andmebaasi turvalisusele (viiruseid sisaldavad programmid või dokumendid jne).
Kasutaja on vastutav oma kasutajanime, salasõna kasutamise eest. eLasteaed.ee ei vastuta kahjude eest, mida Kasutaja kannab juhul, kui kolmandad isikud seda teavet kasutavad.
eLasteaed.ee ei vastuta kolmandate isikute ees andmete mitteotstarbelise kasutamise põhjusel võimalikuks saanud kahjude eest.
Kasutaja on nõus, et tema süsteemi registreerumisel ja sisse logimisel süsteem salvestab Kasutaja arvuti IP-aadressi ning süsteemi sisse logimise kuupäeva ja kellaaja.
Mistahes kolmandate isikute poolt teostatav eLasteaed.ee sisu ja (või) kujunduse töötlemine, kopeerimine ja (või) muu kasutamine ilma eLasteaed.ee kirjaliku nõusolekuta ja (või) käesolevaid Tingimusi rikkudes, on autoriõiguste ja kaasnevate õiguste rikkumine, mis kuulub karistamisele seaduste alusel.

Intellektuaalne omand ja autorikaitse
eLasteaed.ee süsteemis ja lehel autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti ebaseadusliku avaliku esitamise, üldsusele näitamise, edastamise, taasedastamise või kättesaadavaks tegemine on keelatud ja autoriõiguste rikkumine ning kuulub keelatud tegevuse alla. Autoriõigustega on kaetud kogu elasteaed.ee leht ja süsteem. Igasugune Autoriõiguste rikkumisega tekitatud kahju kuulub rikkuja poolt kohesele hüvitamisele, vastavalt eLasteaed.ee haldaja poolt esitatavale nõudele.