INFO

elasteaed.ee – Lasteaedade infosüsteem internetis

elasteaed.ee on keskkond, et lihtsustada lasteaedade tööd ja tuua lasteaias toimuv väga lihtsalt jälgitavaks ka lapsevanemale.

Tänapäevases e-riigis on loomulik, et ka lasteaiaõpetajad saaksid kõik vajalikud sissekanded ja dokumendid säilitada ja täita paberivabalt.
Samuti saavad kõikide dokumentidega ja teavitustega tutvuda lapsevanemad, et olla igati kursis oma laste tegevusega lasteaias.
Keskkonna eesmärk on lihtsustada igapäevast asjaajamist ja täiendada suhtlemisvõimalust lastevanemate ja lasteaiaõpetajate vahel.

Kogu tegevus on paberivaba ja arhiveeritud, seega alati ka kättesaadav. Keskkonna kasutamine on väga lihtne ja arusaadav ka algteadmistega arvutikasutajale.
Arendamisel on lähtutud lihtsast põhimõttest – kõik on mõne kliki kaugusel.

Infovahetus lapsevanema ja koolieelse lasteasutuse vahel peab olema maksimaalne, et tagada lapse areng ja heaolu.

eLasteaed.ee – sisaldab väga palju võimalusi ja palju huvitavat on veel lisandumas.

* Töötajate täielik haldamine (erinevad graafikud,info)
* Elektrooniline rühmapäevik ja nädalaplaan
* Teadete saatmine (õpetajad,vanemad)
* Dokumentide arhiiv ja saatmine
* Lapse arengu hindamise tabel
* Ruumide kasutamise graafik
* Galeriide ja videote lisamine
* Puudumiste märkimine
* Küsitluste koostamine
* Avalduste saatmine
* Koolivalmiduskaart
* Täielik statistika
* Kalender
* Uudised
* Menüü
* palju muud

Meeldivale ja pikaajalisele koostööle lootes,

Teie elasteaed.ee
info@elasteaed.ee